Bele Gabrića 23, Subotica
+381 24 520 455
jksprojektovanje@gmail.com
Bio masa
Upotrebom tehnologije BIOS-CARBON ostvaruje nulta emisija CO2. U okviru zelene agende za Zapadni Balkan jedan od potencijalnih rešenja za zbrinjavanje bio mase je tehnologija za karbonizaciju. BIOS-CARBON jedinica je kontinualni uređaj za karbonizaciju drvene bio- mase koji je sposoban iskoristiti široku lepezu sirovina bio mase brzinom od do 346 kg originalne mase na sat. Dole navedeni  DELOVI OPREME UREĐAJA stanu u 20’ (fitni) transportni kontejner i iz tog razloga uređaj ima svoju mobilnost.

Sirovina koja ulazi u gorionik mora imati najmanje 7MJ / kg i 30% suve materije, odnosno 10MJ / kg i 30 % suve materije. Do danas uspešno testirane sirovine uključuju drvenu bio-masu, pročišćene drvene sečke, vrbu, repin rezanac, istrošene žitarice, komine, ljuske od zrfna, kašasti ostatak, digestat, biorazgradivi otpad, kućni otpad, konjska balega, pileća stelja, iznutrice , papirna vlakna

Bio masa
Topola


Bio masa
Lešnik

Bio masa
Bukva

Bio masa