Bele Gabrića 23, Subotica
+381 24 520 455
jksprojektovanje@gmail.com
Bio gas

Biogas je ekološki prihvatljiv, obnovljiv izvor energije.

Nastaje kada se organska materija, kao što je hrana ili životinjski otpad, razgrađuje od strane mikroorganizama u odsustvu kiseonika, u procesu koji se naziva anaerobno fermentacija. Da bi se to dogodilo, otpadni materijal treba da bude zatvoren u okruženju gde nema kiseonika.
Može se pojaviti prirodno ili kao deo industrijskog procesa za namerno stvaranje biogasa kao goriva.Bio gas
Postrojenje od 50 KW

Bio gas
Postrojenje od 250 KW